Illustrated Birthday Calendar

Geïllustreerde Verjaarsdag Kalender (Afrikaans version)

Deur

Marisa du Toit

Daar is altyd ʼn aanvraag vir verjaarsdag kalenders, selfs in ons digitale samelewing.  Daar is ʼn soeke tot iets wat ʼn konkrete herinneraar ten toon stel wat mens nooit laat skaam kry wanneer jy vir ʼn paar dae afwesig was van sosiale media. Ek sal so braaf wees om aan te neem ons almal hunker na minder skerm-tyd en meer gesig-tyd met regte gesprekke.  My doelwit met die kalender is om sosiale media uit die krediete te sny vir gelukwense, en die menslike aspek weer ʼn kans te gee, bloot  omdat jy iemand se naam met jou eie pen in jou verjaarsdag kalender ingeskryf het.  Ek het my eerste verjaarsdag kalender as geskenk ontvang by my Skoonma met al die skoonfamilie se verjaarsdae ingeskryf, dit is kosbaar en iets wat my na aan die hart lê.  Mag my geïllustreerde kalender vir julle net soveel beteken en mag julle elke verjaarsdag of datum wat ingeskryf word met sorg koester en onthou.

Klik hier om jou kalender te bestel

Illustrated Birthday Calendar

By

Marisa du Toit

There is always a demand for birthday calendars, even in our digital society. There is a search for something that shows a concrete reminder that one never gets ashamed when you were absent from social media for a few days. I will be so brave to assume we all yearn for less screen time and more face-to-face conversations. My goal with the calendar is to cut social media out and not give credit for congratulations, and give the human aspect a chance again, simply because you've entered someone's name with your own pen into your birthday calendar. I received my first birthday calendar as a gift from my Mother in law with all the family’s birthdays written in, it's precious and something that is close to my heart. May my illustrated calendar mean just as much to you and may you also nurture and remember every anniversary or date entered.

Click here to pre-order your calendar

 

Standard Price:  R150 (excluding shipping)

Shipping via courier : R75

00-Voorblad
00-Voorblad
press to zoom
01-Jan
01-Jan
press to zoom
02-Feb
02-Feb
press to zoom
03-Mar
03-Mar
press to zoom
4
4
press to zoom
5
5
press to zoom
06-Jun
06-Jun
press to zoom
7
7
press to zoom
8
8
press to zoom
09
09
press to zoom
10-Okt
10-Okt
press to zoom
11
11
press to zoom
12
12
press to zoom
Verjaardag-Kalender-Agtergrond
Verjaardag-Kalender-Agtergrond
press to zoom
Marisa du Toit, Marisa Art